Cílem služby, je nabídnutí individuální péče (pomoc), kde již síly nestačí.

Našim úsilím je vytvářet podmínky, aby naši uživatelé žili spokojeně v chráněném bydlení a co nejvíce se přiblížili možnostem rodinného zázemí.

Snažíme se poskytovat uživatelům pomoc a podporu v oblastech, které již sami nezvládnou, při zachování jejich vlastní důstojnosti a základy lidských práv.

 

Kapacita chráněného bydlení, nabízí 12 míst pro tělesně postižené osoby. Zařízení je určeno pro muže i ženy, ve věkové kategorii od 19–64 let.


Celá budova je bezbariérová, ve dvou podlažích se nachází 10 pokojů, při čemž 8 z nich jsou jednolůžkové a 2 pokoje dvoulůžkové. Každé podlaží má vlastní kuchyňský kout s jídelním stolem a obývací částí. V suterénu budovy se nachází společenská místnost s kuchyňským koutem a vstupem na terasu. Budova chráněného bydlení se nachází v centru Vyškova.

 

Poskytované úkony:

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí ubytování

 

Zájemci o využití naší pobytové sociální služby si mohou v našem zařízení podat písemnou žádost o umístění. Žádost o umístění do chráněného bydlení je možné si stáhnout na našich webových stránkách www.zivotvruzovce.cz, www.habrovanskyzamek.cz  nebo osobně  vyzvednout v budově chráněného bydlení ve Vyškově, na ulici 9.května 14/808, či na ředitelství: Habrovanský zámek, p.o., Habrovany č. 1. Po vyplnění žádosti o umístění je možné žádost podat poštou nebo přímo doručit na výše uvedené adresy.


Službu neposkytujeme osobám:

 • nespadajícím do naší cílové skupiny
 • s osobními cíly, které nejsme schopni v rámci chodu zařízení naplnit
 • s takovou smyslovou či metabolickou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách zařízení
 • vyžadující uzavřené oddělení či zvýšený dozor
 • mající potřebu celodenní ošetřovatelské péče
 • s akutním infekčním onemocněním, jehož stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
 • s poruchami chování, které by vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • závislým na alkoholu, na návykových látkách, hracích automatech