O nás


Chráněné bydlení Vyškov je pobytová sociální služba, která poskytuje bydlení a péči o uživatele podle svých potřeb tak, aby mohli žít co nejvíce v běžném životním stylu.


Jedná se osoby, které mají sníženou schopnost soběstačnosti a vzhledem ke své zdravotní a sociální situaci již nejsou schopni zajistit své životní potřeby ve vlastním prostředí, a proto potřebují dopomoc druhé osoby.

 

Služba je poskytována dospělým osobám s tělesným postiženým

ve věkové kategorii od 19 – 64 let.