Službu neposkytujeme osobám

  • nespadajícím do naší cílové skupiny
  • s osobními cíly, které nejsme schopni v rámci chodu zařízení naplnit
  • s takovou smyslovou či metabolickou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb v prostorách zařízení
  • vyžadující uzavřené oddělení či zvýšený dozor
  • mající potřebu celodenní ošetřovatelské péče
  • s akutním infekčním onemocněním, jehož stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
  • s poruchami chování, které by vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • závislým na alkoholu, na návykových látkách, hracích automatech