Principy poskytování sociální služby

  • Lidskost
  • Důstojnost
  • Rovnoprávnost
  • Individuální přístup
  • Respekt a úcta k člověku
  • Atmosféra důvěry, bezpečí, úcty a zodpovědnosti
  • Respektování práv uživatelů, názorů a volby uživatelů
  • Důraz na dodržování základních lidských práv a svobod
  • Pozitivní motivace