Hello world

Cíl služby 


Cílem služby, je nabídnutí individuální péče (pomoci),

kde již síly nestačí.


Našim úsilím je vytvářet podmínky, aby naši uživatelé žili spokojeně v chráněném bydlení a co nejvíce se přiblížit možnostem rodinného zázemí.


Snažíme se poskytovat uživatelům pomoc a podporu

v oblastech, které již sami nezvládnou, při zachování

jejich vlastní důstojnosti a základy lidských práv.